Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jenny Chiem , pp. 32. MAM/Sektionen för Management, 2007.

The work

Författare / Author: Jenny Chiem
jeynie_@hotmai.com
Titel / Title: Bloggning - om upplevelser kring publicering av personlig information för offentligheten
Abstrakt Abstract:

Det har blivit alltmer populärt att ”blogga”. Ordet blogg uppstod under 1990-talet och sedan dess har ett stort antal människor tagit det av fenomenet. Publicering av information på Internet kan innebära att vem som helst kan få tillgång och detta var en utgångspunkt för studiens syfte, som var att få förståelse för hur studiens deltagare upplever att publicera personlig information för offentligheten via bloggar. För att nå förståelse användes kvalitativa intervjuer. Den primära frågeställningen var att undersöka om det är sökandet efter bekräftelse från andra människor som är kärnan i bloggandet. Begreppet självkänsla blev centralt då bekräftelse ska ses ur en psykologisk synvinkel. Studiens resultat visade tecken på att bloggning ses mer som ett sätt att skriva av sig på, närmare bestämt som ett dagboksskrivande än bekräftelse i den bemärkelsen ”duger jag?”. Slutsatsen kunde vara att samtliga deltagare vill göra sina röster hörda via sitt bloggande. Avslutningsvis verkade studien visa en bild på att bloggskrivandet är här för att stanna.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: bekräftelse, blogg, Internet, offentlighet, självkänsla

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 06/18/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Erik Lindström
erik.lindstrom@bth.se
Examinator / Examiner: Erik Lindström & Bo Schenkman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

jeynie_@hotmail.com