Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Veronika Pap , pp. 37. MAM/Sektionen för Management, 2006.

The work

Författare / Author: Veronika Pap
vero222@hotmail.com
Titel / Title: Sjuksköterskors upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön
Abstrakt Abstract:

Sammanfattning

Syftet med denna studie är att beskriva unga, kvinnliga sjuksköterskors upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön. Sjuksköterskorna arbetar på en kirurgavdelning på Blekingesjukhuset. Med en kvalitativ ansats genomfördes intervjuer med tre sjuksköterskor, i åldrarna 27 till 32 år. Den teoretiska bakgrunden består av begreppsförklarningar, behovs- och motivationsteorier, kognitiva teorier, teorier om stress och copingmekanismer, samt om konflikter och organisationskultur. Statistik och en artikel om sjuksköterskor, inkluderades även i studiens teoretiska bakgrund. Med psykosocial arbetsmiljö menas samspelet mellan psykiska och sociala faktorer, och som sker i båda riktningar. Studien klarlägger både skillnader och likheter hos sjuksköterskornas upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön. I studien kartläggs olika faktorer som påverkar den psykosociala hälsan. Bland annat nämns samarbete, konflikter, uppskattning, respons, stress, arbetskultur och orättvisa. I slutet av studien ges förslag på åtgärder som kan förbättra sjuksköterskornas psykosociala hälsa. Att till exempel sänka ljudnivå, stärka samarbetet och minska stressen, kan påverka den psykosociala arbetsmiljön positivt.

Ämnesord / Subject: Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Humaniora - the Humanities\Psychology
Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology
Nyckelord / Keywords: Psykosocial arbetsmiljö, motivation, konflikter, organisationskultur, arbetstillfredsställelse, stress.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 09/20/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Erik Lindström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Vero222@hotmail.com
0709-951417

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: