Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jacob Jungbeck; Catrin Meland , pp. 50. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2001.

The work

Författare / Author: Jacob Jungbeck, Catrin Meland
jacobjungbeck@hotmail.com, catrinmeland@hotmail.com
Titel / Title: Tillgänglig kapacitet på mobila telenät
Översatt titel / Translated title: Excess capacity on mobile networks
Abstrakt Abstract:

Uppsatsen skall belysa ett teoretiskt och praktiskt perspektiv av begreppet tillgänglig kapacitet på mobila telenät.

Ämnesord / Subject: Telekommunikation - Telecommunications
Nationalekonomi - Economics\Macro Economics
Nyckelord / Keywords: tillgänglig kapacitet, mobila telenät

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anders Hederstierna
anders.hederstierna@bth.se
Examinator / Examiner: Anders Nilsson, Anders Hederstierna
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.iem.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Post-och Telestyrelsen

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: magisteruppsats.pdf (159 kB, öppnas i nytt fönster)