Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Andreas Nilsson; Daniel Mallenberg , pp. 44. TEK/avd. för interaktion och systemdesign, 2006.

The work

Författare / Author: Andreas Nilsson, Daniel Mallenberg
annk02@student.bth.se, damb02@student.bth.se
Titel / Title: Fildelning över Peer-2-Peer. En fara för hemanvändare?
Översatt titel / Translated title: Filesharing over Peer-2-Peer. A danger for home users
Abstrakt Abstract:

File sharing over P2P suddenly increased the last years. The number of users that connected
themselves into large networks is growing by the minute. We think it is a good area to examine. The
area we studied is from a security aspect. The users are aware of the threat that exists and the
consequences. Therefore we have chosen to study home users and their habits handing out surveys
among high school students. For further foundation in our paper we also did a computer-analysis
watching network-traffic in two known P2P programs.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Då fildelning över P2P har ökat de senaste åren och allt fler människor kopplar ihop sig i stora nätverk
för att kunna ta del av varandras filer ville vi undersöka detta område närmare. Det område vi valt att
granska var ur säkerhetssynpunkt, dels om användare är medvetna om risker som finns samt om de har
varit utsatta. Vi valde därför att studera vanliga hemanvändare och deras vanor genom att göra en
enkätundersökning bland gymnasieelever. Som underlag för vårt arbete gjorde vi även ett datatest
genom att analysera nätverkstrafik i två kända P2P program.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Electronic Security
Datavetenskap - Computer Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Computersystems
Nyckelord / Keywords: säkerhet, peer-2-peer

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Datavetenskapligt program/Computer Science
Registreringsdatum / Date of registration: 03/23/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Kamilla Klonowska
gba@bth.se
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för interaktion och systemdesign
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: