Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Oskar Bergström , pp. 85. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Oskar Bergström
osba06@hotmail.com
Titel / Title: Mumbai- The bicycle friendly city
Översatt titel / Translated title: Mumbai- Den cykelvänliga staden
Abstrakt Abstract:

As the title says, Mumbai- The bicycle friendly city, the aim and objective
of this study is to improve the situation for cyclists in Mumbai.
In order to concretize the main objective has six focus areas developed
to be viewed as the most important aspects of what makes a
city bicycle friendly.
A smaller area of Mumbai City has been chosen as planning area in
which inventories have been done to clarify the conditions to investigate
how improvements can be done for the bicycle traffic. To get
a deeper understanding of the planning area’s structure and what
its residents think about cycling, an analysis has also been done to
get a good understanding over the traffic situation.
The study has resulted in a plan proposal with actions and recommendations
based on local site conditions for how the bicycle traffic
could be improved. The plan proposal consist of everything from
more overall solutions down to detail level with design and dimensions.
One can also see the study as a kind of “tool” that can be used as a
bicycle manual for how to approach when improving for the bicycle
traffic in other sites.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Som titeln säger, Mumbai- Den cykelvänliga staden har syftet och
visionen med det här arbetet, under hela arbetets gång varit att
förbättra situationen för cykeltrafiken i Mumbai. För att konkretisera
målet har visionen delats in i sex delmål som ses som de
viktigaste aspekterna vad som gör en stad cykelvänlig.
Ett mindre område i Mumbai City har valts som planområde där
inventeringar har gjort för att klargöra forutsättningarna för cykeltrafik.
För att få en djupare förståelse om planområdets strukturer
och vad dess invånarna anser om cykling så har också analyser
gjorts för att få en så bra bild av hur situationen ser ut i dag men
Arbetet har mynnat ut i dels ett arbetsätt för hur cykelvägar kan
planeras baserat på platsens lokala förutsättningar. Vilket kan ses
som ett verktyg som kan appliceras för cykelplanering på andra
platser.
“Verktyget” har också prövats och resulterat i ett planförslag med
alltifrån översiktliga lösningar till detaljnivå i det valda mrådet.
Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Urban Design
Nyckelord / Keywords: Cykelplanering, cykeltrafik, cykel, bicycle planning, bicycle

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8u6s5s
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 05/10/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Gunnar Nyström
gunnar.nystrom@bth.se
Examinator / Examiner: Abdellah Abarkan
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

mob: 073-5077395

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012bergstrom.pdf (12132 kB, öppnas i nytt fönster)