Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Martha Hörberg; Sara Mattsson , pp. 27. HAL/Sektionen för hälsa, 2007.

The work

Författare / Author: Martha Hörberg, Sara Mattsson
Titel / Title: Att leva med en person som har långvarig smärta – ett anhörigperspektiv - en litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Upplevelsen av att vara anhörig till någon som har långvarig smärta är något som de flesta inte tidigare har erfarenhet av. Traditionellt sett har familjen varit ansvarig för vård och omsorg. I de flesta fall ses det som en självklarhet att hjälpa och vara ett stöd för den smärtdrabbade makan/maken. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur nära anhöriga upplever det att leva tillsammans med personer som har långvarig smärta. Metod: Studien genomfördes och analyserade kvalitativt, datainsamlingen genomfördes via artikelsökning i olika databaser. De utvalda artiklarna analyserades med inspiration från Graneheim & Lundmans (2004) analysmetod. Resultat: Resultatet visade på att den anhörige upplevde fysiska, emotionella, sociala och ekonomiska förändringar. Många anhöriga upplevde att de fick ta ett större ansvar i hemmet, de egna intressena åsidosattes. Smärtan påverkade den anhöriges sociala nätverk och förändrade förhållandet mellan makarna. Slutsats: Långvarig smärta var ett tillstånd som inte bara fick ändrade konsekvenser för den som har ont, utan detta påverkade även den anhöriga makan/maken som fanns i den smärtdrabbades närhet.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: anhörig, upplevelse, långvarig smärta

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/09/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Gunilla Ramstedt
Examinator / Examiner: Annika Larsson-Mauleon
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: marthah_saram_2.pdf (324 kB, öppnas i nytt fönster)