Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Sebastian De Bie; Jenny De Bie , pp. 28. MAM/Sektionen för Management, 2008.

The work

Författare / Author: Sebastian De Bie, Jenny De Bie
Titel / Title: "Jag har ingen reservtank längre" Resultatet av långvarig stress
Abstrakt Abstract:

Syftet med detta arbete var att på ett tydligt sätt beskriva respondenternas upplevelse av anställningsotrygghet för ca 7 år sedan. Hur detta har påverkat deras hantering och upplevelse av liknande händelser i efterhand.
Förteorierna som vi använde i vår bakgrund var bland annat det faktum att många människors anställningar har blivit osäkra och föränderliga.
Ansatsen var kvalitativ med en hermeneutisk tolkningsspiral som transkriberingsmetod.
Det psykologiska kontraktet, hantering och upplevelser av stress togs vidare upp i vår fördjupning och konkretisering som till exempel miljöstress, betingning och känslan av sammanhang.
Resultatet av vårt arbete är att deltagarna efter ca 7 år fortfarande upplever en sänkt förmåga att hantera stress, respondenterna beskriver en kvardröjande osäkerhet, sänkt tilltro till sin egen förmåga och en ökad känslighet för stress. Ett av de resultat vi fann var att otrygghetens följder gav nyckelord som kunde kategoriseras under utbrändhet. I diskussionen hanteras deltagarnas beskrivning av kvardröjande osäkerhet, sänkt tilltro till sin egen förmåga och misstänksamhet. Avslutningsvis diskuteras bland annat den nya ohälsan, en abstrakt känsla av att inte ha någon kontroll och att inte kunna peka på en konkret orsak till ohälsan.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: Tappad tilltro, sviket förtroende, nedsatt mental förmåga, minskat engagemang, koncentrationssvårigheter.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 06/19/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Erik Lindström
Examinator / Examiner: Erik Lindström, Per Eisele
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: sebastian jenny cuppsats.pdf (150 kB, öppnas i nytt fönster)