Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Maria Petersson , pp. 18. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2003.

The work

Författare / Author: Maria Petersson
Titel / Title: Fördomar mot arbetssökandens kön och namn vid intresseanmälan för en utannonserad tjänst.
Abstrakt Abstract:

Syftet med denna studie var att undersöka om arbetsgivare diskriminerar kvinnor och invandrare eller personer med utländsk bakgrund. Studien genomfördes med hjälp av ett frågeformulär som skapades för denna studie. Till frågeformuläret hörde brevet från en tänkt arbetssökande. Det fanns fyra alternativa namn: ett svenskt och ett utländskt mansnamn samt ett svenskt och ett utländskt kvinnonamn. Innehållet i brevet var för övrigt identiskt. Frågeformuläret innehöll dessutom två frågor som hade som syfte att mäta diskriminering. Urvalet bestod av 188 arbetsgivare eller personer med liknande arbetsuppgifter. Deltagarna i denna studie var män och kvinnor i åldrarna 20-64 år. Resultatet visade att det finns en skillnad mellan arbetssökanden med svenska namn och dem med utländska namn då det gäller deltagarnas benägenhet att kalla den arbetssökande till intervju och bedömningen av hans eller hennes lämplighet för tjänsten. Det visade sig att de arbetssökande med de svenska namnen kallades till intervju i större utsträckning än de arbetssökande med de utländska namnen. Dessutom visade resultatet att manliga arbetssökanden med utländskt namn bedömdes som minst lämpliga för tjänsten.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: Diskriminering, fördomar och namn.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 05/24/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Lotten Lindblom
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: c-uppsats_maria_p.pdf (126 kB, öppnas i nytt fönster)