Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Georg Westin MSE-2003:25, pp. 21. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2003.

The work

Författare / Author: Georg Westin
claes.wohlin@bth.se
Titel / Title: Evaluation of Video-on-Demand Streaming Servers
Översatt titel / Translated title: Utvärdering av Video-on-Demand Streaming servers.
Abstrakt Abstract:

This thesis evaluates and presents streaming server
solutions in terms of price and performance with focus on
delivering high quality video movies over broadband.
The general results that have been found are that Darwin
Streaming Server for Linux is recommended for a distributed
solution with many nodes in the network where large
distribution cost per movie is acceptable, Darwin Streaming
Server for Windows is not recommended and Windows
Media 9 Series is recommended in distributions where few
servers can be used in the streaming network and low cost per delivered object is highly desirable.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Rapporten presenterar en utvärdering av streaming server lösningar med avseende på pris och prestanda. Fokus ligger på att utvärdera möjligheterna att streama hög kvalitets video över bredband. De generella resultaten är att Darwin Streaming Server för Linux är rekommenderad för en distribuerad lösning som kräver många noder i nätverket och höga distributionskostnader är acceptabla. Darwin Streaming Server för Windows är inte rekommenderad och Windows Media 9 Series rekommenderas när få streaming servrar kan användas och där låga distributionskostnader är viktiga.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications
Datavetenskap - Computer Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Computersystems
Nyckelord / Keywords: Video-on-Demand, streaming, streaming server

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram Programvaruteknik, 40 poäng/Masters programme Software Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Lars Kundberg
llu@bth.se
Examinator / Examiner: Claes Wohlin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Escenic, Bluecom
Anmärkningar / Comments:

georg.westin@home.se

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: msc report georg westin.pdf (363 kB, öppnas i nytt fönster)