Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jonas Ekestubbe; Ann-Christin Pettersson , pp. 24. HAL/Sektionen för hälsa, 2006.

The work

Författare / Author: Jonas Ekestubbe, Ann-Christin Pettersson
Titel / Title: Att vårdas på akuten - Patienters upplevelser av vårdpersonalens bemötande på akutmottagningen
Abstrakt Abstract:

Till akutmottagningen kommer en stor variation av patienter med olika sorters skador/sjukdomar. Många är oroliga över sitt tillstånd och för många är det den första kontakten med sjukvården. Vårdpersonalens bemötande är därför av stor betydelse. Syftet med studien var att undersöka hur patienter upplever vårdpersonalens bemötande på akutmottagningen. Metoden som användes var en kvalitativ
litteraturstudie med svenska och engelska vetenskapliga artiklar. I resultatet framkom det att den medicinska vården prioriterades högre än den omvårdnadsmässiga.
Patienterna kände rädsla, oro och ovisshet i många situationer på akutmottagningen, men det visade sig också att de hade en förståelse för personalen och deras
arbetssituation.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Patientupplevelser, akutmottagning, bemötande, patientens perspektiv

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 01/07/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Caroline Waker
Examinator / Examiner: Annika Larsson-Mauleon
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 20070718_jonase_ann-christinp.pdf (2803 kB, öppnas i nytt fönster)