Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Lokman Kanilany , pp. 27. MAM/Sektionen för Management, 2011.

The work

Författare / Author: Lokman Kanilany
kanilany@aol.com
Titel / Title: Detecting Deception across Cultures
Översatt titel / Translated title: Upptäcka lögner mellan olika kulturer
Abstrakt Abstract:

This paper seeks to examine the possibility of detecting deception across cultures. Individuals from different countries (functioned like mock judges) assessed the veracity of statements made by other individuals from different countries (functioned like mock suspects). Mock judges are divided in two groups: the first group watched the mock suspects’ normal behavior pattern before watching them lying and telling the truth. The second group watched just the interrogation video with the mock suspects and assessed the veracity of their statements. The result shows that those who watched the video with the subject’s normal behavior pattern and then watched the interrogation video could reveal more lie than those who just watched the interrogation video.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Studien syftar till att undersöka möjligheten att upptäcka lögner mellan olika kulturer. Individer från olika länder (fungerade som fiktiva domare) har tittat på inspelade förhör med fiktiva misstänkta från andra kulturer och försökt bedöma sanningshalten i deras uttalanden.
Fiktiva domare uppdelades på två grupper. Första gruppen tittade på en intervju med den misstänkte för att se dess normala beteendemönster innan de tittade på ett inspelat förhör med samma misstänkte för att bedöma sanningshalten i hans uttalanden.
Den andra gruppen tittade bara på förhör med misstänkta och bedömde sanningshalten i deras uttalanden.
Resultatet visar att de som såg videon med den misstänktas normala beteendemönster och sedan tittade på förhöret kunde avslöja mera lögner än de som bara tittade på förhöret.
Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: Detecting deception, normal behavior pattern, language, cultures.

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8fnmpt
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 04/06/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Per Eisele
Examinator / Examiner: Erik Lindström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011kanilany.pdf (651 kB, öppnas i nytt fönster)