Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Percy Mattsson; Vien Hoang , pp. 37. TKS/Medieteknik, 2008.

The work

Författare / Author: Percy Mattsson, Vien Hoang
Titel / Title: Dynamisk webbplats åt Tandklinik.se
Översatt titel / Translated title: Dynamic website to Tandklinik.se
Abstrakt Abstract:

Vårt projekt är en produktion av en ny dynamisk webbplats åt Tandklinik.se.
Syftet med webbplatsen är att den ska vara tilltalande både ur grafisk synpunkt och användarvänlighetsperspektiv. Webbplatsen ska dessutom ha ett komplett administrationssystem där man kan gå in och uppdatera eller lägga till innehåll på huvudsidan.

Webbplatsen har funktioner såsom nyhetsbrevsutskick, målgruppsbaserad information och en jobbrekryteringsdel.

Denna text beskriver hur vi har arbetat mot en extern uppdragsgivare och hur vi lyckats tackla vissa problem som just detta medfört. Vi tar även upp hur processen från idé till själva utförandet har gått till.

Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: Ruby on Rails, webbplats, dynamisk, administrationssystem, programmering, webbutveckling, Tandklinik, extern mottagare, serveradministration, Linux, Ubuntu

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 06/19/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Examinator / Examiner: Peter Ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

• Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: slutreflektion_tandklinik.se.pdf (381 kB, öppnas i nytt fönster)