Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Petra Lundin Hansen , pp. 21. HAL/Sektionen för hälsa, 2008.

The work

Författare / Author: Petra Lundin Hansen
Titel / Title: Att leva med fibromyalgi - Livsvärlden hos kvinnor med fibromyalgi
Abstrakt Abstract:

Fibromyalgi har en okänd etiologi och är ingen sjukdom utan snarare ett kroniskt muskulärt smärtsyndrom och tiden innan diagnos upplevs ofta som svår hos patienten. Att bli misstrodd, ifrågasatt och inte bli bemött med respekt från sjukvårdspersonal är ett stort lidande för denna patientgrupp. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi. Åtta kvalitativa artiklar publicerade mellan år 1995 till 2008 granskades och analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i fem kategorier: att anpassa sig till vardagen, ändrade familjeförhållanden, symtomen påverkar det sociala livet, att lära sig leva med symtomen och att bli misstrodd. Kvinnornas livsvärld ändrades och de begränsades av sin fibromyalgi. Detta påverkade både deras dagliga tillvaro, sociala kontakt med vänner, familjerelationen och arbetslivet. När en sjuksköterska möter denna patientgrupp gäller det att vara lyhörd, lyssna och försöka förstå hur livsvärlden levs utav dessa kvinnor.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Fibromyalgi, förändringar, kvinna, livsvärld, upplevelser

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/27/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Katarina Sjögren
Examinator / Examiner: Mats Lintrup
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: petralh_2.pdf (332 kB, öppnas i nytt fönster)