Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Andreas Urbán , pp. 16. COM/School of Computing, 2012.

The work

Författare / Author: Andreas Urbán
andreas.urban@hotmail.com
Titel / Title: Automatiserad Verifiering av Grafiska Ritare och Tranformationsutvinning
Abstrakt Abstract:

En grafisk ritare i flygande system måste under dess utveckling verifieras för att bekräfta att den fungerar. Då bilderna som ritas inte behöver vara identiska mot referensbilder genererade av en fungerande ritare så ställer det krav på verifieringsprocessen att kunna acceptera en viss grad av "fel". Att automatisera den processen är i högsta grad intressant för att minska kostnaden. Uppsatsen presenterar en samling lösningar på delproblem som kan uppstå, däribland ett sätt att utvinna eventuell transformation mellan två bilder.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering

Nyckelord / Keywords: Grafik, Ritare, Verifiering, Automatisering

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8wfqku
Program:/ Programme Spelprogrammering/Digital Game Development
Registreringsdatum / Date of registration: 07/22/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Siamak Khatibi
siamak.khatibi@bth.e
Examinator / Examiner: Stefan Johanssn
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: COM/School of Computing

+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: SAAB Aeronautics
Anmärkningar / Comments:

Tel: 070-6844137

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012urbán.pdf (274 kB, öppnas i nytt fönster)