Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Elin Backman; Josefine Ronnerhall , pp. 39. MAM/Sektionen för Management, 2012.

The work

Författare / Author: Elin Backman, Josefine Ronnerhall
Titel / Title: Finansieringsresonemang - en studie av fyra småföretag
Abstrakt Abstract:

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur småföretag väljer mellan olika finansieringsformer.

Metod: För att uppfylla uppsatsens syfte så har vi tillämpat en kvalitativ metod, där en studie genomförts genom semistrukturerade intervjuer med företagare i fyra utvalda småföretag.

Slutsatser: Denna undersökning visar på att småföretag bland olika finansieringsalternativ har mest kunskap om bankfinansiering, varför metoden känns trygg och således ofta tillämpas av småföretagare. Kunskapen om andra finansieringsalternativ är bristfällig, och det anses för tid- och kostnadskrävande att skaffa sig kunskap tillräcklig djup nog för att kunna förankra finansieringsbeslut i.


Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information

Nyckelord / Keywords: kapitalanskaffning, pecking order, small business finance

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8xglcl
Program:/ Programme Ekonom online
Registreringsdatum / Date of registration: 08/24/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Henrik Sällberg
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012backman.pdf (1390 kB, öppnas i nytt fönster)