Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

David Bonsib FM1402 VT11 , pp. 58. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: David Bonsib
david.bonsib@gmail.com
Titel / Title: Artikulera rum genom fysisk planering
Översatt titel / Translated title: Articulating space trough physical planning
Abstrakt Abstract:

Miljonprogramsområden tillförs ofta negativa
attribut och ses av många som ett stort samhällsproblem.
Därför är det viktigt att konkretisera
vilka problem som finns för att bättre
förstå hur de kan lösas. Två av dessa negativa
attribut är ödslighet och rumslig förvirring
eller svårigheten att skilja på vad som är
privat, gemensam och offentlig miljö. Detta
är uppsatsens fokus och konkretiseras genom
en fallstudie av ett typsikt miljonprogramsområde.
Fallstudien utförs på Byälvsvägen, Bagarmossen,
i Stockholm.
Genom rumslig analys och litteraturstudier
samt intervjuer skapas en bild av ett område
med många goda kvalitéer men också ett område
som upplevs som otryggt. Uppsatsen tar
upp olika sätt att skapa rum genom ny bebyggelse
och smärre fysiska åtgärder, t. ex. vegetation.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Nyckelord / Keywords: Privata-, offentliga- och gemensamma rum.

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8hdchq
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 05/31/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Gunnar Nyström
gunnar.nystrom@bth.se
Examinator / Examiner: Thomas Hellquist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

david.bonsib@gmail.com

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011bonsib.pdf (42485 kB, öppnas i nytt fönster)