Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jenny Olsson; Ulrika Sjögren , pp. 23. HAL/Sektionen för hälsa, 2005.

The work

Författare / Author: Jenny Olsson, Ulrika Sjögren
Titel / Title: Att smärtbedöma barn - en litteraturstudie om svårigheter och möjligheter att smärtbedöma barn
Översatt titel / Translated title: A literature review about difficulties and possibilities to assess pain in children
Abstrakt Abstract:

En bra smärtbedömning är en förutsättning för att ge adekvat smärtbehandling till barn. Många studier visar att barns smärta ofta är underskattad och därmed blir den underbehandlad. Eftersom barnen befinner sig i olika utvecklingsstadier är det särskilt svårt att tolka deras smärtupplevelser. Syftet med studien var att belysa svårigheter och möjligheter för sjuksköterskan att avläsa smärta hos förskolebarn. Litteraturstudien bygger på åtta stycken vetenskapliga artiklar. Artiklarna analyserades med hjälp av en innehållsanalys Resultatet visar att barn har många olika uttryckssätt för smärta, både verbalt och icke-verbalt. Enligt sjuksköterskorna själva finns ett stort utbildningsbehov om smärta och smärtbehandling hos barn. Detta kan vara en orsak till att smärtbehandlingen blir bristfällig. De flesta sjuksköterskor ser föräldrarna som en bra informationskälla, vilket ger en möjlighet till mer adekvat smärtbedömning. De smärtskattningsverktyg som finns att tillgå, behöver sjuksköterskorna använda mer för att få rutin på att bedöma smärta.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: barn, smärta, bedömning, kommunikation, kunskap, attityd

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 09/12/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Inger Rasmussen
irs@bth.se
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: olsson&sjögren.pdf (1417 kB, öppnas i nytt fönster)