Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Kajsa Persson , pp. 143. Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning, 2002.

The work

Författare / Author: Kajsa Persson
17553@telia.com
Titel / Title: Gröna hjärtat - ett natur-, rekreations- och utvecklingsområde i Nybro
Abstrakt Abstract:

Sammanfattning finns bifogad i pdf-format

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation

Nyckelord / Keywords: Fysisk planering, Grönområde, Nybro, Rekreation, Natur

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anders Törnqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning
Inst. för fysisk planering S-371 79 Karlskrona
+46 455 780 00
http://www.bth.se/ifp/
I samarbete med / In co-operation with: Nybro kommun
Anmärkningar / Comments:

För mer information kontakta:
Kajsa Persson
Rosenholmsvägen 12
371 46 Karlskrona
0455-17553
17553@telia.com

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: sammanfattning.pdf (104 kB, öppnas i nytt fönster)