Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Daniel Doverlind; Thomas Gustavsson; Magnus Hansson; Roger Persson , pp. 36. MAM/Sektionen för Management, 2005.

The work

Författare / Author: Daniel Doverlind, Thomas Gustavsson, Magnus Hansson, Roger Persson
dado02@student.bth.se, thgb02@student.bth.se, mahm02@student.bth.se, rope01@student.bth.se
Titel / Title: Aktierådens grunder - En analys av aktieråd
Översatt titel / Translated title: The foundation of stock advises – An analysis of stock advises
Abstrakt Abstract:

Metod: Denna uppsats undersöker aktierådens grunder och dess argumentation. För att analysera våra data har vi använt oss av en argumentationsanalys.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att förstå hur rådgivarna motiverar sina råd.

Slutsats: Slutsatsen i uppsatsen är att aktieråden i regel bygger på ”Gissningar” och ”Känslor”. Vi kan inte utesluta att aktiemarknaden är effektiv eller ineffektiv, det kan vara början till en ny uppsats i framtiden.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Method: This project investigates the foundations of stock advises from stock analysts, and how they argument in their stock advises. We have used an argumentations analysis to investigate our data.

Purpose: The purpose of this project is to get an increased understanding in how the advisers motivate their stock advises.

Results: The conclusion of the project is that the stock advises in general is built on guesses and emotional foundations. We can not exclude that the stock market is efficient or inefficient; this could be a start on another essay.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information
Företagsekonomi - Business Administration\International Business
Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Nyckelord / Keywords: Aktierådens grunder

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Företagsekonomi
Registreringsdatum / Date of registration: 06/16/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Anders Hederstierna
anders.hederstierna@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: aktieradensgrunder.pdf (259 kB, öppnas i nytt fönster)