Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Fredrik Andersson 98005, pp. 77. Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering, 1998.

The work

Författare / Author: Fredrik Andersson
Titel / Title: Hamnstaden; Värtahamnen, Frihamnen, Loudden
Abstrakt Abstract:

Utvecklingsstudie hamn

När Norra Länken byggdes valde politikerna att fortsätta driva hamnverksamheten vid Värtahamnen och Frihamnen. Loudden fungerar som Stockholms enda oljedepå där olje- och smörjoljebolagen har sin utgångspunkt i regionen. Uthamnarna hanterar gods som skall till målpunkter utanför Stockholmsregionen. Miljökrav på lastbilar och fartyg har ökat företagens medvetande, vilket har resulterat i att jämvägsspåret används flitigt och att miljön runt hamnen har förbättrats. Stora passagerarfärjor förlorade kampen mot
mindre och mer spec&uiktade fartyg. Gods från Ost har ökat markant och använder stora ytor i hamnen. Området har blivit mera tillgängligt för gående och cyklister.

Utvecklingsstudie bostäder

Efter stora diskusioner om hamnens vara eller inte vara tog stadens politiker i samråd med berörda kommuner det kontroversiella beslutet att omvandla hamnen till bostäder integrerat med verksamheter. Markens attraktiva läge och tendenser på att sjöfarten valde andra vägar än Stockholm var de avgörande orsakerna till beslutet. Stockholms stad gjorde en mycket bra affär då godstrafiken fördelades på urhamnarna. Oljedepån flyttades till Hargshamn och Norvik utanför Nynäshamn. Delar av Värtahamnen används fortfarande för omlastning av gods som har start- eller målpunkt i Stockholmsregionen.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Nyckelord / Keywords: hamnområden, utvecklingsstudie

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Bengt Jacobsson, Anders Törqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering

+46 455 780 00
I samarbete med / In co-operation with: Stadsbyggnadskontoret i Stockholm (distrikt innerstaden)

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: