Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Tomas Johansson 98008, pp. 65. Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering, 1998.

The work

Författare / Author: Tomas Johansson
Tomas.Johansson@SBK.stockholm.se
Titel / Title: Norra station - på gränsen
Abstrakt Abstract:

Område för stadsutveckling

Norra Stationsområdet är beläget i Stockholms innerstads norra utkant, på gränsen mellan
Solna och Stockholm. Här skedde tidigare omlastning av tågknutet gods, men denna
verksamhet upphörde i slutet av 80-talet. Sedan dess har området utnyttjats for tillfalliga
storköpsanläggningar samt upplag och parkering.
Området finns redovisat i Stockholms översiktsplan som ett av tolv
stadsutvecklingsområden. Dessa består till största delen av mark som tidigare använts for
andra ändamål, som t ex hamnar, flygplatser, industrier mm. Huvudtanken med områdena är
att skapa nya stadsdelar med liv och rörelse under dygnets alla timmar.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Communications

Nyckelord / Keywords: Stadsutveckling

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anders Törnqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Dept. of Spatial Planning and Civil Engineering

+46 455 780 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: