Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Simon Hegardt; Erik Järlemyr; Gustaf Heinerwall , pp. 25. TKS/Medieteknik, 2009.

The work

Författare / Author: Simon Hegardt, Erik Järlemyr, Gustaf Heinerwall
Titel / Title: Forced2Fight - En Spelproduktion
Översatt titel / Translated title: Forced2Fight - A Game Production
Abstrakt Abstract:

Bakgrund
En grupp på fyra studenter väljer att göra ett Beat 'em Up-spel som sitt kandidatarbete. Deras mål är att modernisera en genre som fått mindre utrymme i spelindustrin sedan dess storhetstid under det sena 80-talet till det tidiga 90-talet. För att göra spelet mer aktuellt för den moderna spelmarknaden sätts fokus på att skapa ett Beat 'em Up där två spelare behöver samarbeta för att ta sig vidare.

Resultat
En slice - ett tvärsnitt av det fullständiga spelet - produceras. Brist på tid och arbetskraft försvårar dock arbetet, något som förhindrar gruppen från att undersöka hur samarbetet mellan två spelare fungerar i detalj.

Slutsats
Trots en dedikerad och eektivt arbetande grupp fanns det inte arbetskraft till att realisera det noggrannt uttänkta konceptet. Trots att produkten endast var tänkt att vara ett tvärsnitt av spelkonceptet kunde det inte färdigställas. Även små spel tar lång tid att producera om det görs noggrannt.

Ämnesord / Subject: Spelutveckling - Digital Game Development

Nyckelord / Keywords: Spelprojekt

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Digitala spel
Registreringsdatum / Date of registration: 06/13/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Jonas Svegland, Rebecka Molin
jonas.svegland@bth.se, rebecka.molin@bth.se
Examinator / Examiner: Peter Ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kandidatuppsats_kick_the_owl_studios_v2.pdf (4787 kB, öppnas i nytt fönster)