Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ejaz Yousaf Turi BTH-AMT-EX2007/D-07-SE, pp. 64. TEK/avd. för maskinteknik, 2007.

The work

Författare / Author: Ejaz Yousaf Turi
ejyo05@student.bth.se
Titel / Title: Output only Modal Analysis
Översatt titel / Translated title: Output only Modal Analysis
Abstrakt Abstract:

The thesis work aims at estimating the modal parameters of a system using a technique amongst different proposed in Output only Modal Analysis.

Ämnesord / Subject: Maskinteknik - Mechanical Engineering\Structural Mechanics

Nyckelord / Keywords: output only, experimental modal analysis

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Masters programme in Mechanical Engineering, 60 points
Registreringsdatum / Date of registration: 06/01/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Prof. Kjell Ahlin
kjell.ahlin@bth.se
Examinator / Examiner: Dr. Ansel Berghuvud
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för maskinteknik
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: BTH, Karlskrona,Sweden
Anmärkningar / Comments:

0046 733655226

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth_amt_ex_2007d07_se.pdf (1868 kB, öppnas i nytt fönster)