Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Hanna Hon Silvskog; Malin Söderberg , pp. 39. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2003.

The work

Författare / Author: Hanna Hon Silvskog, Malin Söderberg
Titel / Title: Skydd av personlig integritet på Internet
Översatt titel / Translated title: Protection of privacy on the Internet
Abstrakt Abstract:

Bakgrund:
Personer som använder Internet kan bli övervakade och profilerade av bland annat spionprogram och cookies på webbsidor. Dessa spion-program och dolda filer kan samla ihop information om användaren som skickas tillbaka till sändaren. Detta sker ofta utan användarens vetskap. Företag som placerar spionprogram i fildelningsprogram har syftet att samla information för att sedan rikta reklam till privatpersoner. Den information som kommer tillbaka kan säljas vidare i undersökande syfte för reklam till en tredje part.

Frågeställning:
1) I vilken omfattning är en privatperson utsatt för spionprogram och spioncookies på Internet?
2) Vilka metoder används för att samla information?
3) Vad är det för information som samlas in och i vilket syfte?
4) Hur kan en privatperson skydda sig på Internet?

Metod:
För att besvara frågorna har vi utfört tester med antispyware och brandväggar samt genomfört en intervju.

Slutsats:
Genom användandet av Internet idag skyddas inte en privatpersons integritet. Sättet som information utbyts genom Internet avslöjar en hel del om användaren. Skydd av personlig Integritet på Internet borde vara en självklarhet men så fungerar det inte idag. Det finns dock tekniker som kan ge skydd för den personliga integriteten. Ansvaret vilar på varje privat användare som måste ta reda på kunskapen själv, är privatpersoner någorlunda insatta i vilka program som skall användas så kan hoten avvärjas till stor del.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Electronic Security

Nyckelord / Keywords: Personlig integritet, informationssäkerhet, spionprogram, adware, cookies, brandvägg

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Datavetenskapligt program för kvinnor/Computer Science for women
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Jenny Lundberg
jlu@bth.se
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: skydd av personlig integritet pa internet.pdf (469 kB, öppnas i nytt fönster)