Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Peeter Horm; Sarah Olofsson , pp. 45. Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik/Dept. Human Work Sciences and Media Technology, 2002.

The work

Författare / Author: Peeter Horm, Sarah Olofsson
peeter@acm.org, mda98sol@student.bth.se
Titel / Title: Att bryta isoleringen - sociala faktorer i nätbaserad distansutbildning
Översatt titel / Translated title: Breaking the isolation - social factors in netbased distance education
Abstrakt Abstract:

Detta projekt fokuserar på distansstudenter och deras studiesituation i tre nätbaserade kurser. Genom en empirisk studie bestående av samtal med studenter och lärare, samt deltagande observation, har vi försökt finna lösningar för att förbättra studenternas lärandemiljö. De sociala faktorerna visade sig vara av stor betydelse i en studieform som tidigare kännetecknats av isolation mellan studenter och lärare. Projektet visar på hur en nätbaserad utbildningsplattform genom enkla tekniska lösningar kan ta hänsyn till studentens behov i fråga om att stödja kommunikation och samarbete.

Ämnesord / Subject: Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Effects on Society
Nyckelord / Keywords: Distansutbildning, e-lärande, nätbaserad lärandemiljö, etnografi, social närvaro, kollaborativt lärande, identitet, ansvar, gemenskap

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Berthel Sutter, Björn Andersson
berthel.sutter@bth.se, bjorn.andersson@bth.se
Examinator / Examiner: Arto Valtonen
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik/Dept. Human Work Sciences and Media Technology
Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iar.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Svenska IT-kommissionen