Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Oscar Olsson , pp. 16. TKS/Medieteknik, 2004.

The work

Författare / Author: Oscar Olsson
osol@student.bth.se
Titel / Title: Kök.Ett i ettor och nollor
Översatt titel / Translated title: Kök.Ett in ones and zeros
Abstrakt Abstract:

Jag har gjort en webbsajt åt företaget Kök.Ett i Älmhult. Kök.Ett är en köksbutik som bland annat ritar och säljer kök. Jag har byggt upp den allra största delen av hemsidan i Flash, och kompletterat med PHP och kopplat till en databas (MySQL). Sidan är komplett med ett eget administrationssystem.

Sidan har en dynamisk känsla som inriktar sig på att inspirera besökaren, och föra besökaren/kunden ett steg närmare Kök.Ett och dess anställda.

I’ve built a website for the company Kök.Ett in Älmhult, Sweden. Kök.Ett creates drawings and sells kitchens. I’ve built the site mostly in Flash, and used PHP where needed. MySQL is also used (database). The site is complete with its own administration system.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General
Medieteknik - Media Technology
Nyckelord / Keywords: Flash, PHP, MySQL, Admin, Användarvänlighet, Usability

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 08/31/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Pia Nielsen
pne@bth.se
Examinator / Examiner: Peter Ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Kök.Ett
Anmärkningar / Comments:

My cellphonenumber +46 (0)70 350 67 01

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: slutrapport.pdf (72 kB, öppnas i nytt fönster)