Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Lisa Hörlén; Emma Johansson , pp. 21. HAL/Sektionen för hälsa, 2008.

The work

Författare / Author: Lisa Hörlén, Emma Johansson
Titel / Title: Att leva med schizofreni - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrunden beskriver att det i samhället finns en stereotyp av hur människor med schizofreni är. Studien behandlar begreppen kommunikation, livsvärld, sjukdomslidande och subjektiv kropp. Tidigare studier har visat att personer som lever med schizofreni kan ha problem i det sociala samspelet. Syftet med studien var att beskriva hur livsvärlden upplevs av en person med schizofreni. Metoden som användes var en kvalitativ litteraturstudie på en självbiografisk bok, skriven av en person som lever med schizofreni. Analysen inspirerades enligt Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys. Resultatet utgörs av fyra huvudkategorier: en inre värld, att uppleva respekt, rädsla att förlora kontrollen och ett inre kaos. I diskussionen framkom bland annat att personen i studien kände ensamhet och utanförskap på grund av brister i det sociala samspelet.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: kommunikation, livsvärld, schizofreni, sjukdomslidande, subjektiv kropp

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/20/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Peterson
Examinator / Examiner: Annika Larsson-Mauleon
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: lisah_emmaj_2.pdf (309 kB, öppnas i nytt fönster)