Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ogu Chikaodi Emmanuel; Pavis Geoffrey Kwabla Djre , pp. 52. MAM/Sektionen för Management, 2012.

The work

Författare / Author: Ogu Chikaodi Emmanuel, Pavis Geoffrey Kwabla Djre
chikaodi_2001@yahoo.com, pavisky@yahoo.com
Titel / Title: The Impact of Monetary Policy on Stock Market Returns in Developing Markets, A Comparative Investigation of Nigeria and Ghana Stock Markets (1990 - 2010)
Abstrakt Abstract:

The global economic meltdown which affected the stock markets all over the world also had an adverse effect on less developing countries stock markets. As a result of the meltdown, investors lost confidence in the stock market. Monetary authorities in both Nigeria and Ghana had tried in several ways to restore investor confidence and hence one of the major tools that government uses to achieve macroeconomic objective is monetary policy. There became a need to investigate how monetary policy changes affect stock market returns in the Nigerian and Ghanaian stock exchange markets. This paper is based on comparative study of Nigerian and Ghanaian stock markets in other to ascertain how monetary policy targets namely interest rate and money supply (m2) affect stock market returns. We conducted a simple regression analysis test based on annual 20 year data (1990-2010). The result shows that monetary policy has more impact on stock market returns in the Ghanaian economy than the Nigerian economy, and as such could act as a market signal for investors in the Ghanaian stock exchange market. While the Nigerian stock exchange market is insensitive to change in monetary policy as such, a change in monetary policy would not act as a market signal for investors in the Nigerian stock exchange market.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Den globala ekonomiska härdsmälta som påverkade börserna över hela världen hade också en negativ effekt på mindre utvecklingsländernas aktiemarknaderna. Som ett resultat av den härdsmälta, förlorade investerarna förtroende börsen. Monetära myndigheter i både Nigeria och Ghana hade försökt på flera sätt att återställa investerarnas förtroende och därmed ett av de viktigaste verktyg som regeringen använder för att uppnå makroekonomisk mål är penningpolitiken. Det blev ett behov av att undersöka hur penningpolitiska förändringar påverkar avkastningen på aktiemarknaden i nigerianska och ghananska börserna utbyte. Detta dokument bygger på jämförande studie av Nigerianska och Ghanas aktiemarknaderna i andra för att ta reda hur penningpolitiken inriktas nämligen räntan och penningmängden (m2) påverkar avkastning på aktiemarknaden. Genomförde vi ett enkelt test regressionsanalys baserat på årliga 20 års data (1990-2010). Resultatet visar att penningpolitiken har mer inverkan på avkastningen på aktiemarknaden i Ghanas ekonomin än den nigerianska ekonomin, och som sådan skulle kunna fungera som en marknad signal för investerare i Ghanas börsen marknaden. Medan den nigerianska börsen marknaden är okänslig för förändringar i penningpolitiken som sådan, skulle en förändring av penningpolitiken fungerar inte som en marknad signal för investerare i den nigerianska börsen marknaden.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\International Business
Nationalekonomi - Economics\Macro Economics
Mathematics\Analysis
Nyckelord / Keywords: Monetary Policy, Interest rate, Money supply, Stock Returns

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8td9yn
Program:/ Programme Master of Business Administration (MBA)
Registreringsdatum / Date of registration: 04/15/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Fredrik Jörgensen
Examinator / Examiner: Ossi Pesämaa
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012ogu.pdf (247 kB, öppnas i nytt fönster)