Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jakob Persson , pp. 34. TKS/Medieteknik, 2003.

The work

Författare / Author: Jakob Persson
jakob.persson@iname.com
Titel / Title: Folkrörelser och nätverk - sociala, informativa och tekniska
Översatt titel / Translated title: Voluntary organizations and networks - social, informative and technological
Abstrakt Abstract:

Det här projektet omfattar utvecklingen och designen av en webbplats och en webbcommunity för organisationen Nätverket Vileda samt implementationen av ett content management system för att underhålla webbplatsen. Jag reflekterar också kring Nätverket Vileda och nätverket som ett socialt fenomen men även som en kommunikationskanal för organisationer och hur detta har förändrats och utvecklats genom de senaste hundra åren.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: This project covers the development and design of a website, with a content management system for site maintenance, and a web community for the Vileda Network organization. It also includes my thoughts and ideas on Vileda Network as a voluntary association and the role of the network, both as a social phenomenon but also as a channel for communication and how it has changed and evolved throughout the past century.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Effects on Society
Humaniora - the Humanities\History
Medieteknik - Media Technology
Nyckelord / Keywords: folkrörelser, nätverk, medieteknik, webbplatser, webbutveckling

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 08/31/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Gustavsson, Kerstin
kerstin.gustavsson@bth.se
Examinator / Examiner: Gustavsson, Kerstin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Nätverket Vileda
Anmärkningar / Comments:

Phone: +46702722512
Address: Jakob Persson, Rörgatan 18B, SE85239 Sundsvall, SWEDEN
Email: jakob.persson@iname.com
Website: http://www.jakob-persson.com

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: slutreflektion_mt00jpe.pdf (767 kB, öppnas i nytt fönster)