Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Pia Fristedt; Maria Hedvall; Maria Olsson , pp. 96. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2001.

The work

Författare / Author: Pia Fristedt, Maria Hedvall, Maria Olsson
pia.fristedt@bth.se, ie98mhe@student.bth.se, ie98mol@student.bth.se
Titel / Title: Ekonomens roll i IT-projekt
Abstrakt Abstract:

Problem: Ekonomer i IT-projekt är ett väldigt outforskat område. Frågan är om ekonomens kompetens utnyttjas och dras nytta av i projekten. Vi vill se vad ekonomen kan ha för roll i IT-projekt och om de kan tillföra något för att förbättra projekten.
Syfte: Syftet med uppsatsen är att föreslå roller och arbetsuppgifter som kan passa en ekonom i IT-projekt.

Metod: För att kunna nå vårt syfte har vi använt oss av kvalitativ metod. Undersökningen har genomförts genom semistrukturerade intervjuer med en professor i programvaruteknik, företag och PT-studenter som arbetat med ekonomstudenter i IT-projekt under studietiden.

Slutsats: Vi kan dra slutsatsen att tekniker vet väldigt lite om ekonomers kompetens och har därför svårt att uttala sig om vad ekonomer kan bidra med i IT-projekt. De roller och arbetsuppgifter, förutom de traditionella ekonomrollerna controller och redovisningsekonom, som vi anser passar ekonomer är: Projektledare, Marknadsanalytiker, Strateg i styrgruppen, Verksamhetsanalytiker, Värdesättning av kravspecifikationen, Riskanalytiker, Kvalitetskoordinator, Account manager

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization

Nyckelord / Keywords: Ekonom, IT-projekt, roll, tekniker, organisation, projekt

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Eva Wittbom
eva.wittbom@bth.se
Examinator / Examiner: Eva Wittbom, Tom Michel
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.iem.bth.se/