Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Vendela Normark MCS-2003:18, pp. 29. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2003.

The work

Författare / Author: Vendela Normark
vendela.normark@home.se , di99vno@student.bth.se
Titel / Title: SharkNet - Cooperation with service providers outside the secure infrastructure
Översatt titel / Translated title: SharkNet - Samarbete med partners utanför den säkra infrastrukturen
Abstrakt Abstract:

This master thesis presents how the authentication is handled in two frequently used protocols. It is a study of the authentication procedure in IPsec and TLS where the techniques have been compared based on facts from literature and practical tests. The results in this thesis are to be used as part arguments for continuous development of cooperation between operators using Ericsson´s charging system and content providers.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: I detta magisterarbete beskrivs hur autentisering går till i två vanligt förekommande protokoll. Det är en undersökning av autentiseringen i IPsec och TLS där teknikerna har jämförts utifrån litterära studier och praktiska tester. Resultaten i arbetet ska användas som delargument i den fortsatta utvecklingen av samarbeten mellan mobiltelefonoperatörer som använder Ericssons betalningssystem och externa leverantörer.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Electronic Security
Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications
Nyckelord / Keywords: Security, authentication, IPsec, TLS

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram Datavetenskap, 40 poäng/Master programme Computer Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Per Mellstrand / Bengt Carlsson
pme@bth.se ; bengt.carlsson@bth.se
Examinator / Examiner: Rune Gustavsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Ericsson, EPK, Karlskrona

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: thesis.pdf (512 kB, öppnas i nytt fönster)