Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Johanna Kleberg , pp. 43. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Johanna Kleberg
Titel / Title: Cykelstaden - en studie av planeringsåtgärder och infrastruktur för en cykelvänligare stad
Abstrakt Abstract:

Ett samhälle där en hög andel av transporterna sker på cykel har många fördelar för miljön, hälsan och ekonomin. Inom staden har cykeln även fördelen att den tar lite utrymme i anspråk och kan bidra till en attraktivare stadsmiljö.

Syftet med detta arbete är att presentera åtgärder som ger förutsättning för en ökad och säker cykeltrafik. Baserat på svenska och utländska riktlinjer samt exempel från städer med en hög cykelandel ges en överblick över olika sätt att främja cykling i staden. Det handlar om att inkludera cykelplanering i övriga stadsplaneprocesser, att skapa strategier för stadens utveckling av cykling, att satsa på fysisk infrastruktur anpassad efter cyklisters behov och att informera och följa upp de mål som sätts.

En del i att förbättra för cyklister är att utforma vägar och förbindelser så att de har hög framkomlighet samt är trygga och säkra. Arbetet behandlar ur det perspektivet hur infrastruktur med olika separerings- och integreringsgrad påverkar cyklister.

Som en fördjupning presenteras ett förslag över hur en ny cykelförbindelse genom centrala Göteborgs kan dras och hur den fysiska utformningen av den kan se ut.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Nyckelord / Keywords: Cykelplanering, Göteborg, Fysiska åtgärder, Integrering, Separering

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8qjlpd
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 01/15/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Sven-Allan Bjerkemo
Examinator / Examiner: Agneta Sundberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012kleberg.pdf (7918 kB, öppnas i nytt fönster)