Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Tobias Edström; Christian Rosberg , pp. 53. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2002.

The work

Författare / Author: Tobias Edström, Christian Rosberg
Titel / Title: Artefakter i utveckling - Om designartefakters betydelse i en utvecklingsprocess
Abstrakt Abstract:

Genom att föra samman människor med olika bakgrund och utbildning kan åtskilliga idéer skapas, nya metoder utvecklas och mer kreativa och originella designlösningar produceras. Baksidan är, att ju fler olika människor med olika bakgrund som är involverade i ett projekt desto svårare blir det att kommunicera inom gruppen av olika individer och svårare att komma vidare i en design- och utvecklingsprocess. Vi har under våren deltagit som en del i ett större programvaruutvecklingsprojekt och skapat och använt oss av flera olika designartefakter som medel för att främja samarbete, kommunikation och designarbetet av den produkt vi utvecklade. I denna uppsats beskriver vi hur dessa designartefakter har kommit till, förändrats och hur de har påverkat oss och vårt designarbete. Syftet med uppsatsen är att visa på vilket sätt man kan integrera metoder från olika discipliner i ett programvaruutvecklingsprojekt och framförallt hur arbetet med, och kring designartefakter spelar en viktig roll i utvecklingen av en produkt.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General
Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Nyckelord / Keywords: Designartefakt, gränssnittsspecifikation, programvaruutvecklingsprojekt, utvecklingsprocess, användarorienterad design.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Hans Tap, Kari Rönkkö
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Symbian

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: artefakter i utveckling.pdf (637 kB, öppnas i nytt fönster)