Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Caroline Eriksson; Olga Holmbeck , pp. 28. HAL/Sektionen för hälsa, 2011.

The work

Författare / Author: Caroline Eriksson, Olga Holmbeck
Titel / Title: Aj, jag har ont! – En litteraturstudie om hur sjuksköterskan kan bedöma patientens postoperativa smärta
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Postoperativ smärta är vanligt förekommande efter en genomgången operation. Den postoperativa smärtan kan leda till onödigt lidande för patienten. Vid en operation utsätts patienten för en större eller mindre ”skada”, där hud, muskler, leder och nerver skadas. Under den postoperativa fasen observeras patienten på olika smärttecken. Sjuksköterskans skyldighet är då att identifiera och tolka uttryck hos patienten och återställa hälsa. Smärta är en subjektiv upplevelse. Smärtbedömningen bör ge svar på smärtans lokalisation, karaktär, intensitet och mönster. Syfte: Syftet var att belysa hur sjuksköterskan kan bedöma patientens postoperativa smärta. Metod: Studien är en litteraturstudie med kvalitativ ansats och baseras på elva vetenskapliga artiklar, som analyserats genom en innehållsanalys. Resultat: Tre kategorier framkom; genom att lyssna på och fråga patienten, genom observation av patienten samt genom sjuksköterskans erfarenhet och kunskap. Två underkategorier framkom; genom olika mätskalor och genom undersökning av vitala tecken. Slutsats: Studien framhäver hur sjuksköterskan kan bedöma patientens postoperativa smärta. Bedömning av patientens postoperativa smärta är en viktig uppgift för sjuksköterskan. Sjuksköterskor bedömer patientens postoperativa smärta utifrån olika metoder. Precis som varje patient är unik, är varje sjuksköterskas tillvägagångssätt att bedöma patientens postoperativa smärta också unikt.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Postoperativ, smärta, smärtbedömning, sjuksköterska

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8ke55y
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/26/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Catrin Berglund-Johansson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011eriksson.pdf (2672 kB, öppnas i nytt fönster)