Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Eskil Andersson; Sirvan Akrawi , pp. 63. Inst. för arbetsvetenskap/Dept. Human Work Science, 2001.

The work

Författare / Author: Eskil Andersson, Sirvan Akrawi
mda97ean@student.bth.se, mda97rak@student.bth.se
Titel / Title: CU2 - Design av ett PDA-baserat diskussionverktyg med ljud/bildkommunikation
Översatt titel / Translated title: CU2
Abstrakt Abstract:

I detta arbete framlägger vi ett designförslag på hur ett diskussionsverktyg som stödjer ljud- och bildkommunikation kan se ut. Ett förslag som förbättrar och förenklar den distanskommunikation som idag sker med hjälp av mobiltelefoner, videokonferenssystem samt webbkameror anslutna till persondatorer. Den design vi föreslår möjliggör för mobila användare att visuellt föra flerpartssamtal med hjälp av PDA:er. Vårt designförslag har fått arbetsnamnet CU2 (see you too) och är tänkt att fungera i tredje och/eller fjärde generationens mobila nät.
Vi har valt att genomföra vårt magisterarbete på företaget A Brand New World i Kista, Stockholm. Företaget utvecklar och säljer system inom mobilt Internet.

Ämnesord / Subject: Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications
Telekommunikation - Telecommunications
Nyckelord / Keywords: PDA, ljud- och bildkommunikation, distanskommunikation, mobil , 3G, 4G, WLAN, designförslag, webbkamera

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Bo Helgesson, Björn Andersson
bo.helgeson@bth.se, bjorn.andersson@bth.se
Examinator / Examiner: Bo Helgesson, Björn Andersson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för arbetsvetenskap/Dept. Human Work Science

+46 455 780 00
I samarbete med / In co-operation with: A Brand New World, Kista, Stockholm
Anmärkningar / Comments:

Eskil Andersson, A Brand New World, Kista, 08-4779875
Sirvan Akrawi, A Brand New World, Kista, 08-4779853

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: cu2-finalversion.pdf (1329 kB, öppnas i nytt fönster)