Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Max Björverud; Björn Bergqvist Wingren , pp. 56. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Max Björverud, Björn Bergqvist Wingren
max@maxbjorverud.se
Titel / Title: Erik och den röda tråden - En studie i interaktivitet
Översatt titel / Translated title: Erik and the thread - A study in interactivity
Abstrakt Abstract:

This study takes up the question of how to use interactivity in film. The study delves into various techniques for achieving interactivity and how a person experiences a medium (immersion) and its relation to interactivity. To answer the question the study how interactivity has been used film earlier and research in the field of interactivity, immersion and narration. The link between immersion, interactivity and narration is reviewed to show how they can be combined into an interactive film. The conclusion provides a description of how interaction can be used and what one ought to consider when doing so. The study covers the entire process from idea to finished product and can be used as a guide for interactive filmmaking. It will also describe the work and the process of the film "Erik och den röda tråden" which is a result of this study.

This study is written in Swedish.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Vårt arbete ser över hur det går att använda interaktivitet i film. Vi fördjupar oss i olika tekniker som man kan använda sig av när man arbetar med interaktivitet samt hur man upplever ett medium (immersion) och dess relation till interaktivitet. För att svara på våran fråga visar vi hur interaktivitet används i film tidigare samt tidigare forskning inom närliggande området. Kopplingen mellan immersion, interaktion och narration ses över för att se hur de kan förenas. Arbetet ger en beskrivning på hur interaktion kan användas och vad man bör förhålla sig till. Hela processen från idé till färdig produkt gås igenom och kan användas som en guide för interaktivt filmskapande. Som ett resultat av arbetet presenteras processen för filmproduktionen Erik och den röda tråden. Vi går igenom vilka tekniska val vi gjort för filmen samt varför de valts.
Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: Interactivity, Immersion, multiform narrative, Max, Interactive film

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vel9n
Program:/ Programme Digital ljudproduktion
Registreringsdatum / Date of registration: 06/19/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Pirjo Elovaara, Pella Sahlin
Examinator / Examiner: Lena Trojer
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00