Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ludvig Holmberg , pp. 48. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Ludvig Holmberg
Titel / Title: Belysning i gaturum - En studie av Järnvägsgatan i Örebro
Abstrakt Abstract:

Utomhusbelysning i staden berör många. Det är en angelägenhet för stadens invånare, fastighetsägare och politiker för att bara nämna några. Idag arbetar människor under dygnets alla timmar och fler vistas utomhus kvälls- och nattetid. Det ställer krav på belysningen, eftersom människor måste kunna ta del av staden även när det är mörkt.

Det här kandidatarbetet syftar till att ge en inblick i vad god utomhusbelysning kan tillföra ett gaturum och hur ljus kan användas. Det ska visa på vikten av att belysning ägnas mer resurser. Arbetet inleds med att beskriva nyttan av ljus och visa på goda exempel.

I arbetets sista del analyseras Järnvägsgatan i Örebro i en fallstudie. Gatan utgör ett gaturum med föråldrad funktionell belysning, formad utifrån biltrafikens behov, vilket inte stämmer överens med gatans roll som en central huvudgata med plats för mänskliga aktiviteter. Belysningsförslaget ger riktlinjer för hur belysnings ska gestaltas för att gatan ska bli en trygg, säker, tillgänglig och vacker plats att vistas på efter mörkrets inbrott.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Urban Design
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Nyckelord / Keywords: belysningsplanering, gaturum, stadsplanering

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8w5f9v
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 07/12/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Rolf Möller
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012holmberg.pdf (18935 kB, öppnas i nytt fönster)