Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Benjamin Corkovic; Faruk Ustamujic , pp. 67. MAM/Sektionen för Management, 2004.

The work

Författare / Author: Benjamin Corkovic, Faruk Ustamujic
Titel / Title: Attityder och varumärkeslojalitet inom snabbmatsbranschen
Översatt titel / Translated title: Attitudes and brand loyalty within fast food industry
Abstrakt Abstract:

Syfte: Syfte med arbetet är att undersöka vilken attityd studenterna har till snabbmat och att därutöver klarlägga om det råder någon varumärkeslojalitet hos de svenska studenterna inom snabbmatsbranschen. Uppsatsen ska ge en ökad förståelse för vilken roll ett varumärke spelar hos de svenska studenterna och se om det kan generera kundlojalitet. Den ska också medföra ökad förståelse för vilken attityd studenter har mot den i dagsläget mycket omdebatterade snabbmaten. Förutom det nyss nämnda syftar arbetet även till att förklara vilka faktorer som verkar vara viktiga för lojalitetsskapandet bland gruppen som studeras. Resultatet av undersökningen kan ge intressant och relevant information till företag och alla andra intressenter inom snabbmatsbranschen som kan ha nytta av uppsatsen för att lättare förstå studenter som en kundgrupp men även i skapandet av olika lojalitetsprogram som kan attrahera studenter.

Metod: Som metod för insamling av empirin användes enkätundersökning som bestod av 210 enkäter insamlade i Malmö och Ronneby. Utdelningen av enkäterna skedde för hand på de två orternas högskoleområden. Enkäten bestod av fjorton frågor vars svar sedan sammanställdes i statistikdataprogrammet SPSS.

Slutsatser: Generellt gäller att den undersökta målgruppen är kraftigt olojal och att varumärken inte verkar spela någon större roll vid köp av snabbmat. Anledningen verkar finnas i att studenter som individer ofta är variationssökare och gärna byter mellan märken. De flesta studenter är medvetna om den aktuella samhällsdebatten gällande snabbmat, men deras attityd verkar inte ha ändrats på grund av den.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information
Företagsekonomi - Business Administration\Marketing
Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Nyckelord / Keywords: varumärkeslojalitet, attityder, snabbmatsbranschen

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Michel
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: c-uppsats, benjamin corkovic & faruk ustamujic.pdf (604 kB, öppnas i nytt fönster)