Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jennie Andersson , pp. 23. MAM/Sektionen för Management, 2008.

The work

Författare / Author: Jennie Andersson
Titel / Title: Vilka faktorer i service branschens arbetsmiljö har betydelse för social trötthet?
Abstrakt Abstract:

Titel; Vilka faktorer i service branschens arbetsmiljö har betydelse för social trötthet? Hur ser sambanden ut mellan utbrändhet och social trötthet?
Författare; Jennie Andersson
Nyckelord; Utbrändhet, Social trötthet, arbetsmiljö


Syftet med undersökningen har varit att få fram vilka faktorer i service branschens arbetsmiljö som har betydelse för social trötthet samt undersöka eventuella samband mellan utbrändhet och social trötthet. Undersökningen är riktat mot vårdanställda och reseledare då tidigare undersökning påvisat samband mellan social trötthet och reseledare.
Undersökningen är av en kvantitativ metod i form av en enkät. Denna enkät skickades ut till sammanlagt 110 personer i service branschen (vårdanställda och reseledare). Materialet har sedan bearbetats för att göra jämförelser mellan utbrändhet och social trötthet samt se vilka faktorer som har betydelse för dessa. I resultaten har det påvisats att vårdanställda upplever en högre grad av social trötthet än vad reseledare gör om de inte trivs på arbetet.
När det gäller utbrändhet så visar resultaten på att utbrändhets tendenser påvisas hos vårdanställda om de inte är tillfredsställda med sitt arbete, denna korrelation påvisas inte hos reseledare. Frågor gällande vilka faktorer i ens arbetsmiljö som har betydelse för social trötthet och utbrändhet visar på att psykosocial arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse har betydelse för social trötthet och utbrändhet. Högst tendenser för utbrändhet och social trötthet påvisade vårdanställda. Till fortsatta forskning inom detta område skulle jag kunna undersöka om fenomenet social trötthet existerar inom andra yrkeskategorier än de undersökta.

Frågeställningar
1. Vilka faktorer i service branschens arbetsmiljö har betydelse för social trötthet?
2. Hur ser sambanden ut mellan utbrändhet och social trötthet?

Ämnesord / Subject: Humaniora - the Humanities\Psychology
Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology
Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Nyckelord / Keywords: Utbrändhet, Social trötthet, arbetsmiljö

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 09/18/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Per Eisele
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: c - uppsats jennie andersson.pdf (130 kB, öppnas i nytt fönster)