Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Rasmus Leo , pp. 72. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Rasmus Leo
Titel / Title: Grön förtätning - grönstrukturens roll i den täta staden
Abstrakt Abstract:

En tät och funktionsblandad stad med ett rikt folkliv ses många gånger som dagens stadsbyggnads-ideal. Genom förtätning kan stadens kollektiva lösningar utnyttjas effektivare men samtidigt så belastas de mer. En av dessa kollektiva resurser är det offentliga grönområdet och grönskan är viktig för människan och staden. Denna uppsats behandlar konflikten som uppstår när staden blir tätare och grönområdet riskerar att påverkas av den växande staden.

Studiens resultat består av två delar. Den första är en genomgång av Karlskronas grönstruktur, studerad med litteraturen som tagits fram för uppsatsen som bakgrund. Den andra delen är en fallstudie av Tullparken där ett planförslag har framställts för att visa på hur konflikten mellan en tät och grön stad kan hanteras.

Slutsatsen som kan dras av denna studie är att grönskan kan hanteras tillsammans med stadens utveckling och att den går att kombinera med en tät stad. Det viktigaste är att den kan göras tillgänglig och att resurserna utnyttjas med omsorg.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Nyckelord / Keywords: grönstruktur, förtätning, planering, grönområde, Karlskrona, Tullparken

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vmrft
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/26/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Gösta Blücher
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012leo.pdf (19855 kB, öppnas i nytt fönster)