Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Elin Andersson , pp. 52. TKS/Fysisk planering, 2005.

The work

Författare / Author: Elin Andersson
elin.andersson@tanum.se
Titel / Title: Camping - tält eller stuga?
Abstrakt Abstract:

Syftet med det här examensarbetet har varit att se hur campingsituationen ser ut i Tanums
kommun idag och analysera denna för att ge exempel på hur campingverksamheten kan
utvecklas åt ett håll som ger en långsiktigt hållbar verksamhet, och som om det är möjligt
tillgodoser de behov som olika intressenter har.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation

Nyckelord / Keywords: Camping, frilluftsliv, turism

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 11/15/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Lars Emmelin
lars.emmelin@bth.se
Examinator / Examiner: Anita Larsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00