Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anders Johnsson , pp. 72. MAM/Sektionen för Management, 2009.

The work

Författare / Author: Anders Johnsson
johnsson1971@hotmail.com
Titel / Title: Hur en mindre spelutvecklare kan marknadsföra en nyskapad spelrättighet mot ett förlag
Abstrakt Abstract:

Syfte: Syftet med studien är att skapa en förståelse för hur en mindre spelutvecklare kan marknadsföra en nyskapad spelrättighet mot ett förlag.
Metod: För att uppnå mitt syfte utfördes en kvalitativ undersökning där informationsbehovet täcktes av litteraturstudier och intervjuer av spelutvecklare och experter. Det empiriska materialet analyserades med Gummesons 30 relationer och marknadsföringsmixen.
Slutsatser: En struktur på viktiga potentiella relationer mellan en spelutvecklare och ett förlag visas. Marknadsföringsmixen ses som ett bra redskap för en spelutvecklare som vill bygga upp en marknadsföring i syfte att skapa en relation till ett förlag. Vidare hävdas att
digitala spel och spelutveckling på många sätt är komplexa vilket kräver en analys med utgångspunkt ifrån produktens och utvecklingsprocessens unika drag.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Marketing

Nyckelord / Keywords: digitala spel, dator spel, spelutvecklare, förlag, marknadsföringsmixen, relationsmarknadsföring

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 08/31/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Danborg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00