Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Hugo Lindblad , pp. 100. TKS/Fysisk planering, 2002.

The work

Författare / Author: Hugo Lindblad
Titel / Title: GATA ELLER VÄG? FÖRSLAG PÅ UTVECKLING AV MÖLNDALSVÄGEN, SÖDRA VÄGEN OCH GÖTEBORGSVÄGEN
Översatt titel / Translated title: GATA ELLER VÄG? FÖRSLAG PÅ UTVECKLING AV MÖLNDALSVÄGEN, SÖDRA VÄGEN OCH GÖTEBORGSVÄGEN
Abstrakt Abstract:

Jag har i mitt examensarbete undersöka om man kan skapa en trevligare gatumiljö längs en väg med mycket trafik. Planområdet jag valt att arbeta med sträcker sig mellan Göteborg och Mölndal. Dessa städer binds samman av flera olika vägar. Den första förbindelsen mellan dessa städer gick längsmed Mölndalsån där idag Södra vägen, Mölndalsvägen och Göteborgsvägen finns. Om man ska färdas mellan Göteborg och Mölndal väljer många fortfarande att röra sig längs denna sträckning då den är genast och för att spårvagnen färdas den sträckningen. Trots att den trafikeras av mycket kollektivtrafik är denna väg tyvärr främst avsedd för de som färdas med bil. Den består oftast av flera körfällt i vardera riktningen. Gång- och cykelvägar finns men kvalitén på dessa varierar. Miljöerna längs vägen bidrar också till att främja bilåkandet. Sträckan är delvis öppen, med stora parkeringsplatser och obebyggda tomter. Detta skapar en miljö som är ogästvänlig att färdas genom vilket i sin tur främjar människor att åka bil.

Jag har i detta arbetet försökt att utveckla sträckan med syfte att den ska bli trevligare att röra sig längs med för alla trafikanter som rör sig där. Jag har tagit del av ett förslag från kommunen där de föreslår en omledening av viss trafik som rör sig på Södra vägen, Mölndalsvägen och Göteborgsvägen. I mitt förslag föreslår jag en liknande lösning för att misnka trafiken. Utifrån detta har jag sedan arbetat med att göra om sträckan som jag idag anser är en väg till att bli en gata.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Nyckelord / Keywords: Gata, Mölndalsvägen, Hugo Lindblad, examensarbete

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram Fysisk planering/Masters programme in European Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 12/21/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Gunnar Nyström
Examinator / Examiner: Gunnar Nyström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

0737-623647