Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Paulina Knutsson Höglund , pp. 28. HAL/Sektionen för hälsa, 2008.

The work

Författare / Author: Paulina Knutsson Höglund
Titel / Title: Att drabbas av cancer - En litteraturstudie om patienters upplevelse i samband med ett cancerbesked
Abstrakt Abstract:

Cancer är i dag en vanlig sjukdom och var tredje svensk drabbas av denna sjukdom. En person som får beskedet cancer kan uppleva stora förändringar. Alla människor reagerar olika och därför är det viktigt att vårdpersonalen har kunskap och förståelse om detta. Syftet med denna studie var att belysa patientens upplevelse i samband med att de får ett cancerbesked. Metoden som användes var en litteraturstudie. Resultatet visade att det var av betydelse när, var och hur patienten får sin information och hur viktigt det är att få både skriftlig och muntlig information. I resultaten framgick det även att ett tydligt språk och kroppsspråk underlättar vid ett cancerbesked och många upplever att en lugn miljö underlättar vid beskedet. Tillsammans med sjukvårdspersonalen kan patienten skapa en trygghet som gör att det kan vara lättare att hantera situationen i samband med ett cancerbesked

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Cancer, Patientens, upplevelse, Kommunikation, Trygghet, Otrygghet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/26/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Thomas Eggers
Examinator / Examiner: Karin Holmén
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: paulinak_h_2.pdf (593 kB, öppnas i nytt fönster)