Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Christoffer Nilsson MCS-2005:08, pp. 26. TEK/avd. för interaktion och systemdesign, 2005.

The work

Författare / Author: Christoffer Nilsson
chna01@student.bth.se
Titel / Title: Annulering av ogiltiga certifikat i Public-Key Infrastructures
Översatt titel / Translated title: Revocation of invalid certificates in Public-Key Infrastructures
Abstrakt Abstract:

According to numerous sources, computer security can be explained as; how to address the three major aspects, namely Confidentiality, Integrity and Availability. Public-key infrastructure is a certificate based technology used to accomplish these aspects over a network. One major concern involving PKIs is the way they handle revocation of invalid certificates. The proposed solution will make revocation more secure; validation will be handled completely by the certificate authority, and revokes will be instant, without use of certificate revocation lists.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: I enlighet med flertalet källor, kan datorsäkerhet beskrivas som; hur man adresserar de tre mest betydelsefulla aspekterna, nämligen Confidentiality (Tillit), Integrity (Integritet) och Availability (tillgänglighet). PKI är en certifikat baserad teknologi som används för att uppfylla dessa aspekter över ett nätverk. Ett huvudsakligt orosmoment rörande PKI är hur man skall hantera annullering av ogiltiga certifikat. Den föreslagna lösningen kommer att hantera annullering på ett mer säkert sätt; validering av certifikat hanteras uteslutandes av ”certifikat instansen” (the certificate authority), och annulleringar sker omedelbart, utan användning av ”annullerings listor” (certificate revocation lists).
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Electronic Security
Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications
Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Nyckelord / Keywords: public-key, private-key, certificate, revocation, network-security

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Master of Science in Security Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 06/21/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Rune Gustavsson
rune.gustavsson@bth.se
Examinator / Examiner: Rune Gustavsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för interaktion och systemdesign
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: master_thesis_05_chna01_final.pdf (320 kB, öppnas i nytt fönster)