Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Sharup Barua & Ratan Chandra Mondal , pp. 83. ING/School of Engineering, 2011.

The work

Författare / Author: Sharup Barua & Ratan Chandra Mondal
mr.sharup@yahoo.com, mondal365@yahoo.com
Titel / Title: Impact of Node Mobility on the Voice Quality in Mobile Ad-hoc Network (MANET)
Översatt titel / Translated title: Effekter av Nod Rörlighet på Röst Kvalitet i Mobila Ad hoc-nätverk (MANET)
Abstrakt Abstract:

Enormous developing electronic technology has brought telecommunication to the sky inspiring popularity. Wireless Network (WN) technology will be emerging so far human. Presently users give the impression loving be connected all the time (everywhere) to the network or Internet through diverse access system, e.g., Universal Mobile Telecommunications System, Mobile Ad-hoc Network (MANET) [9] and Worldwide Interoperability for Microwave Access [30]. In telecommunication; MANET is considered as self-configured unlike nodes creating infrastructure-less network connected by means of WN, as nodes can exchange data packets without a central control [18]. Choosing beyond line of sight (BLOS) communication, MANET can be an intelligent selection, which is flexible for using and cost saving. However, to maintain quality of service (QoS), more or less challenges still have to be resolved [18]. Multimedia as well as VoIP (Voice over Internet Protocol) gaining more popularity as the internet world favored by the huge use of WN (access technologies) [20]. To maintain persistent services in different MANET situation unlike routing protocols (RP) are employed. In this thesis known (MANET) routing protocols OLSR (Optimized Link State Routing) [20], DSR (Dynamic Source Routing) [30] and TORA (Temporally Ordered Routing Algorithm) [14] have been considered for voice traffic as they maintaining dissimilar characteristics in the dissimilar situations as WN factors (like; bandwidth, signal strength, network traffic or load, network size) influencing the voice quality [9]. This thesis work focusing on the impact of node mobility influencing voice quality in unlike RPs in MANET. To decide the best suit RP in the MANET, the OPNET (Optimized Network Engineering Tool) Simulator 16.0 has been brought into play. OLSR is proposed to be best fitting RP for MANETs running VoIP appliance.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Enorma utveckla elektroniska tekniken har fört telekommunikation till himlen inspirerande popularitet. Trådlöst nätverk (WN) teknik kommer att utvecklas så långt mänsklig. För närvarande användare ger intryck kärleksfulla vara ansluten hela tiden (överallt) till nätverket eller Internet via olika system för tillträde, till exempel, Universal Mobile Telecommunications System, Mobil Ad-hoc-nätverk (Manet) [9] och Worldwide Interoperability för Microwave Access-[30 ]. I telekommunikation, är Manet betraktas som själv-konfigurerade skillnad noder skapa infrastruktur mindre nätverk som är anslutet via WN, som noder kan utbyta datapaket utan central styrning [18]. Välja bortom synfältet (Blos) kommunikation, kan Manet vara ett intelligent val, som är flexibel för att använda och kostnadsbesparande. Men för att upprätthålla service (QoS), mer eller mindre problem återstår att lösas [18]. Multimedia samt VoIP (Voice over Internet Protocol) allt mer populärt eftersom internet världen gynnas av den enorma användningen av WN (accesstekniker) [20]. För att behålla ihållande tjänster i olika Manet situationen skillnad routing protokoll (RP) är anställda. I denna kända avhandling (Manet) routingprotokoll OLSR (Optimerad Routing Link State) [20], DSR (Dynamic Source Routing) [30] och Tora (Tidsmässigt ordnad routing algoritm) har [14] ansetts för taltrafik som de upprätthålla olika egenskaper i olika situationer som WN faktorer (som, bandbredd, signalstyrka, nätverkstrafik eller last, nätverkets storlek) Att påverka ljudkvaliteten [9]. Detta examensarbete fokuserar på effekterna av nod rörlighet påverka röstkvalitet i motsats till RPS i Manet. För att avgöra det bäst passar RP i Manet, den OPNET (Optimerad Network Engineering Tool) Simulator 16,0 har kommit in i bilden. OLSR föreslås bli bäst passar RP för MANETs köra VoIP-apparaten.
Ämnesord / Subject: Telekommunikation - Telecommunications
Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications
Elektroteknik - Electrotechnology
Nyckelord / Keywords: MANET, Routing Protocols, TORA, OLSR, VoIP, DSR and OPNET.

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8p5d6c
Program:/ Programme Electrical Engineering with emphasis on Telecommunication
Registreringsdatum / Date of registration: 12/01/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Jörgen Nordberg
jorgen.nordberg@bth.se
Examinator / Examiner: Sven Johansson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: ING/School of Engineering

+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Bergvägen 18 5tr
196 31 Kungsängen
Sweden

Mob: 0046(0)737106987

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011barua.pdf (1106 kB, öppnas i nytt fönster)