Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Johan Niedomysl; Johan Edlund; Christian Bjerström , pp. 44. MAM/Sektionen för Management, 2008.

The work

Författare / Author: Johan Niedomysl, Johan Edlund, Christian Bjerström
johan.edlund@sigmakudos.com, christian.bjerstrom@fabas.se, johan.niedomysl@hotmail.com
Titel / Title: Balanserat Styrkort Ett verktyg för att belysa icke finansiella mått
Översatt titel / Translated title: Balanced Scorecard A tool for illuminate non financial measurement
Abstrakt Abstract:

Det traditionella styrmedlet, budgeten, har under de senaste åren blivit starkt ifrågasatt. Den största anledningen till detta är att företag har svårt att konkretisera sina långsiktiga mål via budgeten. Företaget som författarna kommit i kontakt med fokuserar starkt på tre finansiella mål, och risken finns då att de förbiser de icke finansiella måtten, som är lika viktiga för att bibehålla de goda resultat de haft de senaste åren.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Företagsekonomi - Business Administration\Information
Nyckelord / Keywords: balanced scorecard, balanserat styrkort, ekonomistyrning, strategi, strategy, finansiell styrning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Civilekonomprogrammet
Registreringsdatum / Date of registration: 06/30/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Henrick Gyllberg
hgy@bth.se
Examinator / Examiner: Henrick Gyllberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00