Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Michael Numminen Examensarbete BEE-98-03, pp. 35. Inst för telekommunikation och signalbehandling/Dept. of Telecommunications and Signal Processing, 1998.

The work

Författare / Author: Michael Numminen
Titel / Title: Aktiv bullerdämpning i entreprenadmaskin
Abstrakt Abstract:

En mätserie utfördes på en entreprenadmaskin där entreprenadmaskinen var en tandemvält. Data som spelades
in på en DAT-bandspelare var motorns rotationsfrekvens, valsarnas vibrationer samt ljudfältet i kabinen.
Den insamlade datamängden analyserades m.a.p dess spektra samt ljudnivåer. Vidare predikterades resultat till
implementering av det adaptiva systemet ur dessa insamlade data. Viss laboration utfördes på en modell av det
adaptiva systemet m.h.a insamlade data. En implementation av det adaptiva systemet utfördes på entreprenadmaskinen
samt en slutlig mätserie gjordes en analys av prestandan.

Ämnesord / Subject: Signalbehandling - Signal Processing

Nyckelord / Keywords: Bullerdämpning, Entrprenadmaskiner

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Dataingenjör/Computer Engineer
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Examinator / Examiner: Thomas L Lagö
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst för telekommunikation och signalbehandling/Dept. of Telecommunications and Signal Processing
Inst för telekommunikation och signalbehandling S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.bth.se/its
I samarbete med / In co-operation with: Active Control, Svedala Equipment

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: att72rpy (3247 kB, öppnas i nytt fönster)