Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Erik Folkesson Blom , pp. 43. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Erik Folkesson Blom
Titel / Title: Friluftsplaner - en hjälp för friluftslivet
Abstrakt Abstract:

Friluftsplanen är ett frivilligt dokument som enbart beskriver friluftslivets intresse i kommunen. Detta för att dokumenten är frivillig och att det inte finns några bestämmelser om vad ett friluftsdokument ska innehålla.
Detta arbete är en fallstudie som syftar till att undersöka om friluftsdokumenten innehåll. Friluftsplanen visade sig ofta vara del i annan plan eller program vilket innebar att arbetet breddades och kom att undersöka flera friluftsdokument med olika namn. Innehållet i friluftsdokumenten analyserades och jämfördes sinsemellan. För att sedan undersöka om och hur friluftsdokumenten används i kommunernas obligatoriska översiktsplan.
Det visade sig finnas många likheter i innehåll mellan de jämförda dokumenten fast utseendet och namnen på dokumenten kraftigt varierade. Användning av dokumenten i översiktsplanen gick att finna dock så går det inte säga att friluftslivet blivit bättre i kommunen på grund av friluftsdokumenten. Men att genom att välja att skapa ett dokument som samlar kommunens ställningstaganden kring friluftsliv kan det skapa ett ökat fokus på friluftslivet i kommunen.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Nyckelord / Keywords: Fysisk planering, Friluftsliv, Friluftsplan, Friluftsdokument

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vqk5b
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/29/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Lena Petersson Forsgren
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012folkessonblom.pdf (1726 kB, öppnas i nytt fönster)