Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Håkan Ribbershed , pp. 57. Inst. för arbetsvetenskap/Dept. Human Work Science, 2001.

The work

Författare / Author: Håkan Ribbershed
hakan.ribbershed@telia.com
Titel / Title: Dokumenthantering i en kommunal organisation.
Översatt titel / Translated title: Document management at the city planning department.
Abstrakt Abstract:

Examensarbetet berör frågor kring arkivering och dokumenthantering på stads-byggnadsförvaltningen i Trollhättans kommun. Problem som kommunen har är dagslägets hantering av digitala filer.

Ämnesord / Subject: Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Datavetenskap - Computer Science\General
Nyckelord / Keywords: Arkiv, dokumenthantering, workflow, digitalt papper.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Mårten Pettersson, Kari Rönkkö
Marten.Pettersson@bth.se & kro@bth.se
Examinator / Examiner: Sara Eriksén
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för arbetsvetenskap/Dept. Human Work Science

+46 455 780 00
I samarbete med / In co-operation with: Trollhättans kommun, stadsbyggnadsförvaltningen
Anmärkningar / Comments:

Se mailadressen

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: exjobb_mda98hri_ slutversion_010618.pdf (1405 kB, öppnas i nytt fönster)